Patronat

Presidència

En representació de la Generalitat Valenciana:

Il·lma Sra. Directora General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, Elvira Ródenas Sancho

 

Vocalies

En representació de la Generalitat Valenciana:

Il·lma. Sra. Directora General d’Ocupació i Formació de Labora, Rocío Briones Morales

Il·lma Sra. Directora General d’Empreneduria y Cooperativisme, Teresa García Muñoz

Il·lma Sra. Directora General del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni, Isabel Castelló García

Il·lm. Sr. Director General de Economia Sostenible, José Vicente Soler Gironés

 

En representació de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana – CEV:

Sra. Esther Guilabert Bordonado

Sra. Inmaculada García Pardo

 

En representació de la Unió General de Treballadors del País Valencià – UGT PV:

Sra. Lola Ruiz Ladrón de Guevara

 

En representació de la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià – CCOO PV:

Sr. Jaume Mayor Salvi

 

Secretaria (no patró)

Sr. Arturo J. Cerveró Duato