Patronat

Presidència

Direcció General de Treball i Benestar Laboral de la GV

 

Vocalies

Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme GV

Direcció General de Sector Públic GV

Direcció General de Responsabilitat Social i Autogobern GV

Direcció General d’Ocupació GV

Secretaria General de CEV

Direcció General de CEV

Secretaria d’Acció Sindical de UGT-PV

Secretaria d’Acció Sindical de CCOO-PV

 

Secretaria (no patrono)

Direcció de Relacions Laborals de CEV