Patronat

Presidència

En representació de la Generalitat Valenciana:

Sr. Secretari autonòmic d’Ocupació i director general de LABORA, Antonio Galvañ Díez

 

Vocalies

En representació de la Generalitat Valenciana:

Sr. Sotssecretari de la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública, Carlos Pablo Gracia Calandín

Sr. Director general de Treball, Cooperativisme i Seguretat Laboral i Director de l’INVASSAT, Andrés Lluch Figueres

Sra. Directora general de Planificació i Serveis de LABORA, Mª Luisa Mezquita Juan

Sr. Director general d’Ocupació i Formació de LABORA, Elías Amor Bravo

 

En representació de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana – CEV:

Sra. Esther Guilabert Bordonado

Sra. Inmaculada García Pardo

 

En representació de la Unió General de Treballadors del País Valencià – UGT PV:

Sra. Lola Ruiz Ladrón de Guevara

 

En representació de la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià – CCOO PV:

Sr. Daniel Patiño Miñana

 

Secretaria (no patró)

Sr. Arturo J. Cerveró Duato