FUNDACIÓ TRIBUNAL D’ARBITRATGE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

La Fundació TAL és l’entitat que atorga personalitat jurídica i suport administratiu al sistema de solució autònoma de conflictes laborals en la Comunitat Valenciana. Este sistema es un mecanisme propi de solució de conflictes laborals del que s’han dotat els agents socials i econòmics de la Comunitat Valenciana a través de la negociació col·lectiva. La seua finalitat és la solució acordada dels conflictes col·lectius laborals mitjançant els procediments de mediació i arbitratge, evitant a les parts afectades llargs processos de costosa i complexa resolució.

NORMATIVA, DESCÀRREGA DE MODELS I ESTADÍSTIQUES

Per a més informació relativa a normativa, descàrrega de models de documentació i estadístiques pots visitar les següents pàgines:

AVISOS, CALENDARI DE PROCEDIMENTS I CONTACTE

Coneix els avisos d’última hora i el calendari de procediments visitant la página de Avisos i Calendari.
Per a qualsevol dubte o consulta o per a enviar solicituds d’actuacions accedix a la página de Contacte.