Avisos i Calendari de Procediments

AVISOS

Per la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 realitzat mitjançant Reial Decret 463/2020, de 14 de març, i mentre dure el mateix, davant la recepció d’una sol·licitud de conciliació-mediació, el TAL, mitjançant escrit, justificarà recepció i tindrà per presentat i complit el tràmit d’intent de mediació.

Queden anulades i en suspens totes les vistes de conciliació-mediació fins a la finalització de l’estat d’alarma declarat. Una vegada alçat el mateix, es procedirà a cursar les oportunes citacions per a la reunió de conciliació-mediació.

CALENDARI DE PROCEDIMENTS

Pots descarregar el calendari de procediments actualitzat ací: