Avisos i Calendari de Procediments

AVISOS

Davant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i mentre dure la mateixa, davant la recepció d’una sol·licitud de conciliació-mediació, serà obligatori el “Protocol d’actuació per a assistir a les vistes de mediació i arbitratge presencials del Tribunal d’Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana”.

CALENDARI DE PROCEDIMENTS

Pots descarregar el calendari de procediments actualitzat ací: