Avisos i Calendari de Procediments

AVISOS

Davant les noves mesures adoptades pel Govern d’Espanya mitjançant el Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre pel qual es declara l’Estat d’Alarma per a contindre la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV 2 i per la Generalitat Valenciana, mitjançant la Resolució de 24 d’octubre de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’acorda mesures addicionals excepcionals en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i en aplicació del PROTOCOL D’ACTUACIÓ I PLA DE CONTINGÈNCIA ENFRONT DEL CORONAVIRUS, COVID-19, EN EL TRIBUNAL D’ARBITRATGE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, se celebraran les vistes de mediació i arbitratge, preferentment i amb caràcter general de manera telemàtica, a fi de garantir la seguretat i salut dels usuaris, mediadors i plantilla del Tribunal d’Arbitratge Laboral CV.

CALENDARI DE PROCEDIMENTS

Pots descarregar el calendari de procediments actualitzat ací: