Contacte

Advertència important

Registre: Per qüestions organitzatives la documentació a registrar haurà de presentar-se de manera telemàtica mitjançant el formulari de “Sol·licitud d’actuacions” d’aquesta web.

Per a evitar problemes amb la comunicació electrònica i previndre el tractament com SPAM, és convenient que en el seu gestor de correu electrònic agregue el domini @fundaciontal.org a la llista de remitents segurs.

SOL·LICITUD D’ACTUACIONS

Remeta’ns la seua sol·licitud de conciliació-mediació o arbitratge mitjançant el següent formulari. Introduïsca les seues dades de contacte. En la casella “Text” indique els comentaris que estime oportú sobre l’enviament que realitza. No oblide adjuntar els fitxers amb l’escrit de sol·licitud d’actuacions i altra documentació que estime convenient.

En l’apartat Descàrrega de Models d’aquesta web disposa de models en text editable de sol·licitud de conciliació-mediació i arbitratge amb la informació necessària per a iniciar el corresponent procediment. Si els fitxers que desitja adjuntar excedeixen de 5 MB, pot realitzar diversos enviaments. En aquest cas, advertisca’l així en l’apartat “Text”.

  NOM I COGNOMS *

  CORREU ELECTRÒNIC *

  TELÈFON *

  TEXT *

  FITXERS *
  Desitja adjuntar algún fitxer?

  Selecciona els fitxers a adjuntar (obligatori al menys un fitxer vàlid). Només es permeten fitxers en format PDF i la mida màxima és de 5 MB (si no cumpleixen estes característiques no seràn adjuntats).

  Nota: els camps marcats amb * son obligatoris.


  Accepte els termes i condicions de la Política de privacitat

  DADES PERSONALS: En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades l’informem que el responsable de les seues dades personals és FUNDACIÓ TRIBUNAL D’ARBITRATGE LABORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA, i els utilitzarà per a la gestió dels procediments de conciliació-mediació i/o arbitratge en els quals vosté és part o interessat/a. Les seues dades no seran cedits a tercers, excepte per obligacions legals. Pot sol·licitar informació addicional sobre Protecció de Dades així com exercir els seus drets en la següent adreça: C/ Amadeu de Savoia, núm.2, planta baixa, 46010 València.

  Més informació sobre la nostra política de privacitat açí.

  Oficines i Registre

  VALÈNCIA

  Carrer Amadeu de Savoia 2, planta baixa
  46010 València
  [Mapa de situació]

  Tel. 961 922 444

  CASTELLÓ

  Tel. 961 922 444

  ALACANT

  Tel. 965 145 189

  Horari d’atenció al públic

  Dilluns a divendres de 9.00 h. a 14.00 h.

  Dies hàbils i vacances: Als efectes del còmput de terminis dels procediments establits en el ASAC-CV,
  es declaren inhàbils els dissabtes, diumenges i festius.