Comissió Tècnica

La Comissió Tècnica d’Organització del Treball del Tribunal de Mediació i Arbitratge Laboral C.V.

La Comissió Tècnica d’Organització del Treball del Tribunal de Mediació i Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana constituïx una ferramenta de suport a les persones mediadores i arbitrals del sistema valencià de solució extrajudicial de conflictes laborals col·lectius. La seua intervenció en un procediment de mediació o arbitratge es preveu amb l’emissió d’un dictamen o informe pericial vinculant o no, segons el tipus de procediment, sobre matèries relacionades amb l’organització del treball en les empreses.

En este sentit, les seues funcions són l’anàlisi i estudi tècnic d’aspectes concernents a la productivitat -sistemes de mesurament, temps i incentius- a la valoració de llocs de treball i a la mobilitat de les persones treballadores a, o des de, els centres de treball.

Esta ferramenta ha sigut creada i regulada pels agents socials i empresarials més representatius de la Comunitat Valenciana en virtut de la seua autonomia col·lectiva, els que han designat, al seu torn i de comú acord, als tècnics integrants de la Comissió que haurà d’emetre els seus informes de manera col·legiada.

El servici, dins dels límits fixats en el document de la seua creació, serà gratuït per a les parts en conflicte.

Tècnics d’Organització del Treball

Víctor Manuel Moralejo Colomina

Sofía Estellés Miguel

Germán Iranzo Soto

Juan Vicente Tarín Martínez

Emilio Gómez Peris

Jacinto Riera Bernabéu

Documentació