Canal Denúncies

La Fundació TAL posa a la disposició de totes les persones ocupades i col·laboradores externes de la Fundació el Canal de Denúncies del Sistema Intern d’Informació (SII GVA) de la Generalitat Valenciana per a la recepció de denúncies relacionades amb conductes o pràctiques que puguen donar lloc a la comissió d’algun fet delictiu o que suposen un incompliment de la normativa legal vigent o dels principis establits en el «Protocol de Prevenció de Riscos Penals», així com per a la recepció de qualsevol dubte, queixa o suggeriment en matèria de Compliment Normatiu.

El Canal de Denúncies del Sistema Intern d’Informació (SII GVA) de la Generalitat Valenciana garanteix la màxima confidencialitat i l’anonimat en els processos d’investigació de les denúncies rebudes i el tractament de les mateixes amb objectivitat, imparcialitat i transparència.

Les denúncies seran dirigides a la Inspecció General de Serveis de la Generalitat Valenciana per al seu tractament. Accedisca en el següent enllaç:

Protocol de Prevenció de Riscos Penals