Compliment Normatiu

CANAL DENÚNCIES

La Fundació TAL posa a la disposició de totes les persones ocupades i col·laboradores externes de la Fundació un canal de comunicació per a la recepció de denúncies relacionades amb conductes o pràctiques que puguen donar lloc a la comissió d’algun fet delictiu o que suposen un incompliment de la normativa legal vigent o dels principis establits en el «Protocol de Prevenció de Riscos Penals», així com per a la recepció de qualsevol dubte, queixa o suggeriment en matèria de Compliment Normatiu.

La Fundació TAL garanteix la màxima confidencialitat i l’anonimat en els processos d’investigació de les denúncies rebudes i el tractament de les mateixes amb objectivitat, imparcialitat i transparència.

Totes les denúncies rebudes seran dirigides a la Direcció Gerència per al seu tractament.

COM:

Descarregue més a baix el formulari guia per a la denúncia, emplene’l i envie’l mitjançant les següents opcions:

A. Correu electrònic: fundaciontal@fundaciontal.org

En l’assumpte haurà de fer constar el text: CANAL DE DENÚNCIES.

Quan el missatge siga rebut, es respondrà al remitent comunicant-li el número assignat a la denúncia, servint aquest missatge com a justificant de recepció

B. Correu postal a la següent adreça:

CANAL DE DENÚNCIES – Fundació TAL
Amadeu de Savoia núm. 2, P.B.
46010 – València

Formulari Denúncia

Protocol de Prevenció de Riscos Penals